VMOS PRO

Tải xuống VMOS PRO

VMos Pro là một app dựa trên một chiếc máy ảo (VM). Hệ thống VMOS có thể bắt đầu khởi động root bằng máy tính bàn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bên cạnh đó, VMOS không được quản lý và không bị thoát ly khỏi hệ thống máy chủ chính. Vì vậy, nó được root mà không có bất kỳ rủi ro và cũng có thể được dùng để kiểm tra virus.
Báo cáo
Phiên bản gốc của VMOS PRO
Liên hệ

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTodo!

Gửi thông tin trang

Đính kèm hình ảnh

Không thể tải xuống
Không thể cài đặt
Trò chơi/ứng dụng không tương thích
Tập tin không tồn tại
Yêu cầu cập nhật
Khác
Tải lên (Tập tin văn bản hoặc hình ảnh)