SnapEdit

Tải xuống SnapEdit

Có bao giờ bạn chụp những bức ảnh nhưng lại dính những vật thể mà mình không thích, bạn muốn xóa nó? Đến với Snapedit apk bạn có thể chỉnh sửa, xóa mọi vật thể trong bức ảnh mà mình không thích một cách đơn giản và dễ dàng mang lại khoảng không gian riêng tư cho bức ảnh của mình.
Báo cáo
Phiên bản gốc của SnapEdit
Liên hệ

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTodo!

Gửi thông tin trang

Đính kèm hình ảnh

Không thể tải xuống
Không thể cài đặt
Trò chơi/ứng dụng không tương thích
Tập tin không tồn tại
Yêu cầu cập nhật
Khác
Tải lên (Tập tin văn bản hoặc hình ảnh)