Dragon Hills

Tải xuống Dragon Hills

Bỏ qua mấy mấy nàng công chúa thùy mị nết na đi. Nàng công chúa ngoan ngoãn ngồi đợi hoàng tử đến cứu và đưa mình đi mất rồi, tại sao bạn ko thử đến với Dragon Hills Online để trở thành một cô công chúa cá tính và đầy sức hút hơn. Đến với Dragon Hills Mobile Công chúa thùy mị nết na không còn ở đây nữa, thay vào đó là một cô gái cá tính. Và đỉnh hơn nữa là cô ấy con đang cưỡi trên lưng một con rồng để trừ gian diệt ác kìa anh em!
Báo cáo
Phiên bản gốc của Dragon Hills
Liên hệ

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTodo!

Gửi thông tin trang

Đính kèm hình ảnh

Không thể tải xuống
Không thể cài đặt
Trò chơi/ứng dụng không tương thích
Tập tin không tồn tại
Yêu cầu cập nhật
Khác
Tải lên (Tập tin văn bản hoặc hình ảnh)