Chrome

Tải xuống Chrome

Chrome là trình duyệt web được đánh giá nhanh, an toàn và dễ sử dụng nhất. Được thiết kế dành cho hệ điều hành android và tải xuống dễ dàng cho các thiết bị điện tử. Chrome là ứng dụng thịnh hành trên các quốc gia và được bình chọn 68% thị phần trên toàn cầu.
Báo cáo
Phiên bản gốc của Chrome
Liên hệ

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTodo!

Gửi thông tin trang

Đính kèm hình ảnh

Không thể tải xuống
Không thể cài đặt
Trò chơi/ứng dụng không tương thích
Tập tin không tồn tại
Yêu cầu cập nhật
Khác
Tải lên (Tập tin văn bản hoặc hình ảnh)